Activiteiten

1. Vertegenwoordiging bij ISCM:
  • De organisatie van de jaarlijkse call for works ifv. de World Music Days
  • De vertegenwoordiging van ISCM-Vlaanderen op de Algemene Vergadering van ISCM
  • De occasionele samenwerking met zusterverenigingen
  • Communiceren over de activiteiten van ISCM Vlaanderen via de website en andere kanalen van ISCM

2. Kennisuitwisseling en samenwerking sector hedendaagse muziek:

  • De organisatie van rondetafelgesprekken of workshops over specifieke thema’s: bv. concertformats, communicatie, media, internationale promotie, nieuwemuziekeducatie… al dan niet voor een segment van de leden en al dan niet in samenwerking met andere partners (Comav, Kunstensteunpunt, Matrix, …). De begeleiding van workshops en gesprekken door externen wordt telkens overwogen.
  • De vertegenwoordiging van ISCM(-Vlaanderen) bij bepaalde evenementen, bv. medewerking aan Staten-Generaal van de Klassieke muziek, medewerking aan projecten Comav, enz.
3. Stimuleren van de presentatie en de maatschappelijke verankering van hedendaagse muziek:
  • Organisatie van een Week van de nieuwe geluiden (werktitel) in samenwerking met partners. Realisatie van een bijhorende communicatiecampagne.