Lid worden

De vereniging telt twee types van leden:
- Actieve leden: componisten, uitvoerders, ensembles - kortom iedereen die professioneel met hedendaagse kunstmuziek bezig is.
- Steunende leden

Om lid te worden volstaat het dit formulier + CV ingevuld terug te sturen en het lidgeld te betalen. De raad van bestuur heeft beslist het lidgeld voor de vzw vast te leggen op 50€ voor individuele leden (natuurlijke personen) en 150€ voor rechtspersonen per kalenderjaar.

De uitnodiging tot betaling zal elk jaar gebeuren in de loop van de laatste twee maanden van het voorafgaande jaar. Met de bijdrage zullen in eerste instantie de vaste kosten van de vzw gedragen worden (b.v. opzet en onderhoud van de website, betaling van het lidgeld van de vzw aan de internationale ISCM koepel, administratieve kosten, etc.). 

Voordelen?

  • Elk lid maakt deel uit van de Algemene Vergadering van de vzw. Via dit wettelijk orgaan krijgen de leden door stemrecht inspraak in de missie en uitvoeringstaken van de vzw ISCM-Vlaanderen.
  • ISCM-Vlaanderen organiseert jaarlijks een Call for Scores. Die werken komen o.m. in aanmerking om door een leescomité geselecteerd te worden voor promotie in binnen- en buitenland, bvb. de jaarlijkse ISCM World Music Days.
  • ISCM-Vlaanderen is partner van tal van internationale uitwisselingsprojecten voor hedendaagse muziek.
  • Alle leden van de vzw krijgen gratis toegang tot de evenementen georganiseerd door ISCM-Vlaanderen.