Missie

ISCM-Vlaanderen is de Vlaamse sectie van ISCM. In die hoedanigheid is de organisatie het verlengstuk voor Vlaanderen van de missie van ISCM: de promotie, presentatie en maatschappelijke verankering van hedendaagse muziek. ISCM-Vlaanderen neemt deel aan de Algemene Vergadering van ISCM en selecteert inzendingen voor de jaarlijkse World Music Days door het organiseren van een Call for works.

ISCM-Vlaanderen heeft erg diverse stakeholders en streeft een gemeenschappelijk doel na. De promotie, presentatie en maatschappelijke verankering van hedendaagse kunstmuziek wordt gerealiseerd aan de hand van een jaarlijks grootschalig project: de Week van de nieuwe geluiden.

Daarnaast is ISCM-Vlaanderen de katalysator voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden. ISCM-Vlaanderen fungeert daarenboven als expert en aanspreekpunt voor organisaties zoals steunpunten en belangenverenigingen.