Statuten en Reglementen

De statuten kan je downloaden via deze link.

Het huishoudelijk reglement kan je downloaden via deze link.

Het reglement van de leesjury kan je downloaden via deze link